Erasmus+ Program Project “WhereWereWe?” successfully carried out in Istanbul

EN:

The YPIDA Association (sponsored by the Turkish National Agency and within the scope of the Erasmus+ Program) has successfully executed a training course “Where Were We?- A New Generation of Youth Collaboration between EU and Turkey” between the dates of 16-24 February 2019 in Istanbul, Turkey.

We have hosted 37 young participants from; Germany, France, Italy, Spain, Sweden, Lithuania, the Netherlands, Bulgaria, Greece, Slovenia, India and Turkey in our project. The issues discussed during the project included The European Union and Turkey relations, European Union values, Active Participation, Ability Development with Oppressed Theater, and Intercultural Learning.

We organized a Cultural Night event to draw attention to the richness of different cultures, an evening of Karaoke sung in the languages of the participants from his/her respective countries to show diversity of language in Europe, the Bosporus Tour Party to highlight the unique beauty of Istanbul, and Yoga/Meditation activities to give importance to our mind and body.

The happiness in the eyes of each participant who participated in the project was our biggest reward. We are very happy to see that our project and partnership building program has reached its aim.

YPIDA would also like to give a congratulatory thanks to our trainers and facilitators who have contributed to our project; Francesco Ridolfi, Anand Deo, Bert van Beek, Melanie Klein, Martin Schlecht. We would also like to give a second thanks to Mehmet Şirin Çiftçi and Halime Çiftçi for their great support in the organization.

Onur Oguz Dellal
Founder Chairman of YPIDA

TR:

YPIDA olarak, Erasmus+ Programı kapsamında, Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteği ile 16-24 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul’da yürütmüş olduğumuz “Nerde Kalmıştık? – Türkiye ve Avrupa Birliği Gençliği Arasında Köprü Oluşturma” projemiz başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İsveç, Litvanya, Hollanda, Bulgaristan, Yunanistan, Slovenya, Hindistan ve Türkiye’den gelen 37 genç katılımcıyı ağırlamış olduğumuz projemizde, Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri, Avrupa Birliği Değerleri, Aktif Katılım, Opressed Tiyatro ile Yetenek Geliştirme, Kültürlerarası Öğrenme konuları ele alınmıştır.

Tüm Erasmus+ Projelerimizde olduğu gibi farklı kültürlerin zenginliğine dikkat çekmek için Kültür Gecesi etkinliği, farklı dillere saygı göstermek için Karaoke Gecesi, İstanbul’un benzersiz güzelliğine dikkat çekmek için Boğaz Turu Partisi, mental ve vücut sağlığımıza önem vermek için Yoga ve Meditasyon etkinliklerimiz projemizi diğer aktivitelerini oluşturmuştur.

Projemize katılan her bir katılımcımızın gözlerinde ki mutluluğu görmek bizlerin en büyük ödülü olmuştur. Bir ortaklık kurma programı olan projemizin amacına tam olarak ulaştığını görmek bizleri son derece mutlu kılmıştır.

YPIDA olarak, projemizin bu kadar başarılı geçmesinde emeği geçen eğitmen ve kolaylaştırıcılarımız; Francesco Ridolfi, Anand Deo, Bert van Beek, Melanie Klein ve Martin Schlecht’e ve organizasyonda bizlere büyük destekleri olan Mehmet Şirin Çiftçi ve Halime Çiftçi’ye teşekkür ederim.

Onur Oguz Dellal
Kurucu Başkan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.